อาหารทะเลแปรรูปแบบต้ม

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเนื้อปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและรสชาติ ...

เพิ่มเติม

อาหารทะเลแปรรูปแบบทอด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเนื้อปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและรสชาติ ...

เพิ่มเติม

น้ำพริก น้ำจิ้ม

เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องปรุงรส ได้แก่ น้ำพริกตาแดง, น้ำพริกนรก, น้ำพริกแมงดา, น้ำจิ้มซีฟู้ด ...

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ

เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าฮาลาลและสินค้าอาหารทะเลแปรรูปที่บริษัทรับมาจำหน่าย เช่น ไส้กรอกไก่ ...

เพิ่มเติม
เรื่องราวของเรา

เราเป็นผู้นำคุณค่าอาหารจากทะเลที่มีคุณภาพ สด อร่อย และปลอดภัยมาสู่ผู้บริโภค (“From Sea to Table”) ในราคาที่คุ้มค่า และสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ • เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่มีกระบวนการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล (Global Standard) เป็นที่ยอมรับและสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และกลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาล • เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง • เป็นผู้นำในการเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ อร่อย คุ้มค่ากับราคา และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค